397 Reputation

-2 yesterday
-2 06:26 downvote
-2 2 days ago
-2 23:53 downvote
24 Jul 8
18 Jun 28
20 Jun 21
30 Jun 15
-2 Feb 13
100 Nov 13 '19
2 Aug 16 '19
28 Aug 12 '19
10 Aug 11 '19
-50 Aug 8 '19
10 Aug 7 '19
60 Aug 6 '19
8 Aug 2 '19
40 Jul 29 '19
34 Jul 28 '19
-2 Jul 27 '19
10 Jul 24 '19
26 Jul 23 '19
10 Jul 22 '19
2 Jul 21 '19
22 Jul 19 '19