39,611 Reputation

10 today
-10 yesterday
-10 14:01 removed
10 Jan 23
+10 08:50 upvote
10 Jan 22
10 Jan 19
10 Jan 18
20 Jan 17
48 Jan 16
10 Jan 15
10 Jan 11
20 Jan 7
20 Jan 6
10 Jan 5
10 Jan 4
50 Jan 3
20 Jan 2
30 Dec 30 '20
10 Dec 29 '20
10 Dec 28 '20
10 Dec 25 '20
20 Dec 22 '20
10 Dec 16 '20
10 Dec 11 '20
30 Dec 6 '20
10 Dec 2 '20
10 Nov 21 '20
10 Nov 18 '20
10 Nov 15 '20
10 Nov 12 '20
20 Nov 9 '20