53,249 Reputation

10 today
10 yesterday
20 2 days ago
10 Aug 10
33 Aug 9
20 Aug 8
10 Aug 6
30 Aug 5
30 Aug 4
50 Aug 3
75 Aug 2
140 Aug 1
20 Jul 31
28 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 25
20 Jul 18
20 Jul 17
10 Jul 13
20 Jul 11
55 Jul 8
22 Jul 7
10 Jul 6
10 Jul 2
80 Jul 1
20 Jun 30
40 Jun 29
10 Jun 28
35 Jun 27
70 Jun 26